Přednášky

Model Prahy v Království železnicCílem Dopravního podniku hlavního města Prahy a organizace ROPID je ukázat v roce 140. výročí zahájení provozu pražské Městské hromadné dopravy různé aspekty městské dopravy, se kterými není možno se běžně seznámit. Zajímavé přednášky probíhají jednou měsíčně v rámci expozice Model Prahy, kterou návštěvníci naleznou v Království železnic (Stroupežnického 23, Praha 5). V jeden den se zpravidla konají dvě setkání (jedno v 10.30 hodin a druhé ve 14.00 hodin), délka každé přednášky je přibližně 45 minut.

Přednášky budou moci absolvovat všichni zájemci, kteří Království železnic navštíví v rámci běžného vstupného (260,- Kč), k dispozici je také možnost zakoupit vstupenku pouze do samostatné části expozice – Model Prahy (160,- Kč). V případě, že si stáhnete, vytisknete a na pokladně předložíte tento voucher, vstup na přednášku Vás bude stát pouze 50,- Kč.

 

Termíny přednášek

10.30 hodin
Tramvajové tratě od koňky do dneška včetně zahraničních zkušeností – Ing. Miroslav Penc Ph.D. (Jednotka Dopravní cesta Tramvaje DPP)

14.00 hodin
Údržba tramvajových tratí především v současnosti – Ing. Miroslav Penc Ph.D. (Jednotka Dopravní cesta Tramvaje DPP)

10.30 hodin
Trolejové vedení, měnírny, co je potřeba, aby jezdily tramvaje, minulost až současnost – Libor Slanina a Radek Štrobl (Jednotka Dopravní cesta Tramvaje DPP)

14.00 hodin
Tramvajová vozidla v současnosti – Radovan Kaprálek (Jednotka Správa vozidel Tramvaje DPP)

10.30 hodin
Jak se stavělo prodloužení metra A do Motola, realizace stavby – Ing. Jaroslav Šubert (Technický úsek DPP) a Ing. Radek Hončl (Ekonomický úsek DPP)

14.00 hodin
Nej pražského metra, nejdelší, nejhlubší – Jan Ungrman a Zdeněk Rampa (Jednotka Dopravní cesta Metro DPP)

Víte, kde jsou tunely metra nejhlouběji pod povrchem, kde je nejdelší eskalátor, kolik je v síti metra výhybek, kolik kilometrů najezdí za rok vlaky metra? Nevíte? Pak přijďte na přednášku, na které vám představíme pár čísel o pražském metru.

10.30 hodin
Pražské přívozy – Tomáš Prousek (ROPID)

14.00 hodin
Vlaky jako součást městské dopravy – Ing. Filip Drápal (ROPID)

10.30 hodin
Vozy pražského metra, nejen ty osobní – Ing. Petr Havlíček (Jednotka Správa vozidel Metro DPP)

Dozvíte se více o historii, současnosti i budoucnosti vozového parku pražského metra – také o jeho technické úrovni, vybavenosti a údržbě.

14.00 hodin
Co se skrývá v tunelech metra, podívejme se pod pokličku – Ing. Marek Kopřiva a Jan Ungrman (Jednotka Dopravní cesta Metro DPP)

Přednáška Vás provede po stavbách a technologiích, které zajišťují funkčnost, provozuschopnost a bezpečnost celého systému metra. Dozvíte se tedy alespoň stručně o tunelech, kolejovém svršku, energetice, sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních, vodním hospodářství, vzduchotechnice atd.

10.30 hodin
Historie pražských autobusů – Mgr. Pavel Fojtík (Archiv DPP)

Autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy oslavují 90 let provozu. Mnozí si možná vzpomenou, že před sedmi lety slavily sto let? Jak to tedy je? Opravdu autobusová doprava v Praze může slavit dvojí výročí? O tom, jak to bylo s počátky autobusové dopravy v Praze a jak se cestovalo tímto dopravním prostředkem v dávno minulých i nedávných letech, je přednáška Historie autobusové dopravy v Praze.

14.00 hodin
Současnost a budoucnost pražských autobusů – Ing. Jan Barchánek (Jednotka Provoz Autobusy DPP)

Přednáška bude obsahovat informace, data a zajímavosti z oblasti zajišťování pravidelného autobusového provozu i mimořádných akcí. Pozornost bude věnována i vozovému parku a opatřením ke snižování vlivu autobusové dopravy na životní prostředí. Možné směry dalšího vývoje autobusové dopravy budou představeny na příkladech probíhajících i připravovaných rozvojových projektů v Praze i zahraničí.

10.30 hodin
Nová éra bez bariér, metro bez bariér – Bc. Petr Vondráček (Jednotka Dopravní cesta Metro DPP)

14.00 hodin
Nová éra bez bariér, povrchová doprava – Ing. Jiří Vodrážka (Dopravní úsek DPP)

10.30 hodin
Na počátku byla koňka – Mgr. Pavel Fojtík (Archiv DPP)

14.00 hodin
Jak je řízena MHD v současnosti, dispečinky, řídicí systémy – Bc. Robert Domašínský (Dopravní úsek DPP), Michal Nohejl (Jednotka Provoz Autobusy DPP), Ing. Jiří Sedláček (Jednotka Provoz Tramvaje DPP)

10.30 hodin
Příměstské a regionální autobusové linky, minulost, současnost a budoucnost – Martin Jareš (ROPID)

14.00 hodin
Nová tvář pražských nádraží, nové zastávky, bezbariérovost atd. – Jiří Prokel (ROPID)

10.30 hodin
Historie pražského metra – Bc. Robert Mara (Archiv DPP)

14.00 hodin
Pražské metro současnosti a jeho budoucnost – Ing. David Dohnal (Ekonomický úsek DPP)

10.30 hodin
Přednáška zrušena

14.00 hodin
Preference městské dopravy, co se daří – Ing. Martin Šubrt (ROPID)

 

Poznámka: Uvedená témata přednášek jsou pouze informativní, záleží na každém přednášejícím, jak svou přednášku detailně pojme. Cílem je seznámit širší veřejnost s fungováním MHD, jaká jsou specifika, případně, o čem se uvažuje do budoucna. Nejedná se o přednášky odborné, ale populárně naučné pro širší veřejnost.

NAHORU